Sri Krishna Gana Sabha

18th anniversary, Music Concert by Dr. Vidyabhushana, accompanied by Vid. H.K. Narasimhamurthy on violin, Vid. H.L. Shivashankaraswamy on mridanga and Vid. M.R. Manjunath on ghata.

Vidwan R.K. Srikantan Trust, Bengaluru And Ganabharathi, Mysuru

Birth centenary celebrations of legendary maestro Sangeetha Kalanidhi late Dr. R.K. Srikantan and Mysore Maharaja late Sri Jayachamaraja Wadiyar, Music Concert – Padma Shri Awardees, Sangeetha Kalarathna Rudrapatnam Brothers (R.N. Thyagarajan and R.N. Tharanathan) –...